Revalidatie na Corona

Bent u in aanraking gekomen met het corona-virus? Wij hopen dat het weer goed met u gaat.

Bij mensen die ernstig ziek zijn geweest en/of opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, bestaat de kans op nog aanwezige beperkingen in het fysiek, emotioneel of sociaal functioneren. Dit kan betekenen dat u nog verzwakt bent en nog moet aansterken. Omdat het virus met name de luchtwegen aantast is het belangrijk dat u bij het opbouwen van de activiteiten begeleid wordt door een gespecialiseerde longfysiotherapeut.

Wij hebben ons de afgelopen periode in samenwerking met verschillende ziekenhuizen en onze samenwerkingsverbanden, bijgeschoold met betrekking tot het corona-virus en de bijpassende revalidatie. Tevens volgen we de laatste ontwikkelingen hierin. Hierdoor hebben wij alle kennis en middelen in huis om u optimaal te begeleiden bij deze revalidatie.

Er is nauw contact met de huisartsen, een diëtiste, een ergotherapeut en een logopediste, zodat indien nodig er overlegd en samengewerkt kan worden.

De therapie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Begeleiden op afstand: contact met de fysiotherapeut gebeurt telefonisch of middels beeldbellen.
  • De therapeut komt bij u thuis. Afhankelijk van de besmettingskans kan dit met of zonder beschermende kleding.
  • Behandeling in de praktijk.

Tijdens het eerste telefonische contact zal gekeken worden naar de vorm die in uw geval het beste uitkomt.

Wilt u meer informatie over deze therapie? Neem gerust contact met ons op.