Disclaimer

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website van Fysio- & Manuele Therapie B.G. Uijterlinde geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De aangeboden informatie is slechts informatief en illustratief van aard en derhalve kan er op geen enkele wijze rechten worden ontleent aan deze informatie. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aarde dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Fysio- & Manuele Therapie B.G. Uijterlinde.

Tevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Fysio- & Manuele Therapie B.G. Uijterlinde is verkregen.
Stacks Image p4_n2