Valtraining voor ouderen

Onze praktijk is gecertificeerd voor het geven van valtrainingen. Uit onderzoek is gebleken dat senioren een hoog risico lopen om te vallen. Helaas heeft een val bij senioren vaak vervelendnde gevolgen. Jaarlijks vallen ongeveer één miljoen mensen van 65 jaar en ouder. In 50.000 gevallen heeft dit een botbreuk, of zelfs ziekenhuisopname tot gevolg. Valpartijen hebben niet alleen medische gevolgen, maar ook andere consequenties. Een val leidt vaak tot valangst, waardoor mensen activiteiten als boodschappen doen en wandelen gaan vermijden. Met als gevolg een verslechtering in de algehele lichamelijke conditie en het algeheel welbevinden.

Een valtraining heeft als doel om het aantal valincidenten te verminderen en de kans op letsel bij een val te verkleinen. Uit de praktijk blijkt dat het aantal valincidenten na deelname aan de cursus gemiddeld met bijna 50% is afgenomen! Bent u 65 jaar of ouder en weleens gevallen óf juist bang om te vallen? Dan kan deelname aan de cursus zinvol voor u zijn.

Inhoud van de cursus bestaat uit oefenen op een hindernisbaan, sport & spel en een valtraining. De hindernisbaan bestaat uit obstakels die in het dagelijks leven gevaarlijk kunnen zijn, zoals ongelijke tegels op het trottoir. U leert deze situaties herkennen en er veilig mee omgaan. Door verschillende spelvormen leert u veilig te bewegen in een drukke omgeving. Voor het geval u onverhoopt toch uit balans mocht raken, leren wij u op een veilige manier te vallen. De oefeningen worden stapsgewijs opgebouwd zodat u geen risico loopt.

Indien U interesse heb in deelname aan dit valpreventie programma, kunt u contact opnemen met ons voor verdere informatie en de mogelijkheden.

Stacks Image 11
Stacks Image 13
Stacks Image 15
Stacks Image 17
Stacks Image p4_n2